Films en seriesFilms en series

zaterdag 18 augustus 2012

De ontvangst van Dr. No in Nederland

Ze liggen niet voor het oprapen, de filmrecensies van Dr. No. Maar toch, na veel speurwerk hierbij een tweetal filmbesprekingen uit 1963. Het jaar waarin de eerste Bond-film in Nederland verscheen, en blijkbaar lange tijd langs diverse bioscopen heeft gecirculeerd. Geniet van het taalgebruik!


JAMES BOND CONTRA DR. NO

De vraag, hoe het komt dat zoveel Amerikaanse raketlanceringen op Cape Canaveral mislukken levert een uitermate interessant kerngegeven op voor een spannende thriller. Veronderstel eens, dat er op de wereld iemand is, die er zijn plezier in zoekt de Amerikanen te dwarsbomen.....

In de adembenemende film ,,James Bond 007 contra dr. No” heeft men daarvoor een geheimzinnige, geniale, maar in zijn roeping zwaar teleurgestelde Chinese kerngeleerde genomen, die bij zijn werk zijn handen al heeft verloren. De man heeft op een klein eilandje (Crab Key) bij Jamaica onder het mom van een bauxietmijn enorme installaties opgebouwd, die ertoe moeten dienen de lanceringen der grote mogendheden in de war te sturen. Niemand, behalve dr. No en zijn staf, weet dat het eiland vol radio-actief gesteente zit. En om zijn duivelsdroom aan de gang te houden, moet de Chinees er een internationale misdadigersbende op na houden.

Dit gegeven is aanleiding geweest tot een nieuw succes in de befaamde thrillerserie van producent Ian Flemings met zijn politieheld James Bond, geheim agent 007, deze keer gespeeld door Sean Connery. Het is het mooie gladde werk, dat nu eenmaal hoort bij zo’n rol: altijd een tikje slimmer dan de slimste tegenstander, voortvarend in de al dan niet ,,toegepaste” liefde en onfeilbaar op de revolver.

Behalve het ,,atoomgegeven” is het verhaal tamelijk conventioneel. Maar de uitwerking is filmtechnisch zeer knap.

De opening van de film met de cast verdient bijzondere vermelding vanwege het originele aanhefsbeeld en vervolgens het spel met ritmisch bewegende kleurfiguren.

(uit: Nieuwsblad van het Noorden, 2 maart 1963)


Internationale thriller verfilmd
James Bond (geheim agent 007) contra No....

Deze week in Royal-Theater

MET de belofte dat nieuwe adembenemende 007-avonturen zullen volgen, draait thans als eerste van die serie in het Royal theater de film ,,James Bond (geheim agent 007) contra dr. No....”
 
Het is een spionagefilm van de beste soort, niet slechts gecomponeerd uit de normale, overigens ook voldoende bekende, voorvalletjes en plotseling opdoemende, geheel onverwachte situaties. Nee, het is even meer dat de bezoeker eender voorgeschoteld krijgt in al de geheimzinnigheden, welke deze rolprent biedt. De vertrekken, waarin zich vele scènes afspelen, landhuizen en laboratoria met de meest ingenieuze installaties en machines houden u wel zo in spanning — en bovendien in zo’n wervelende vaart, dat het soms moeilijk valt de draad van het verhaal maar meer nog de zich afspelende feiten op de voet te volgen en in hun juiste proporties te rangschikken.
 
Men wordt van de ene in de andere sensationele ontmoeting gebracht en de gebeurtenissen nemen voortdurend een vergelijke wilde en onverwachte loop, dat de bezoeker naar de afloop slechts durft te raden, indien hij daarvoor tenminste nog de tijd kan vinden. Het zou te jammer zijn voor wie van een goede thriller houdt, hier al te uitvoerig van te vertellen. Het mag echter gezegd worden, dat hier een boeiende verfilming is gemaakt van een van Ian Flemings beroemde spionageromans, waarin Sean Connery als een voortreffelijke James Bond optreedt en voorts knap wordt bijgestaan o.a. door Ursula Andress, Joseph Wiseman, Jack Lord en Bernard Lee, het geheel onder regie van Terence Young, die — het zij ronduit gezegd — er een avontuurlijk, knap in elkaar gezet, geheel van heeft gemaakt, waarnaar het kijken de spanning slechts doet stijgen. Ofschoon James Bond in zijn avontuurlijke spionnenjacht nogal dikwijls de dood in de ogen moet zien, weet hij met zijn scherp vernuft en zijn nooit falende intuitie zich telkens uit zijn netelige positie te redden en zijn overweldigend succes is dan ook, dat hij niet, alleen het door iedere spion gevreesde eiland durft te bereiken, dat door een nog meer gevreesde Chinees als een niets ontziende overweldiger wordt beheerst, maar dat hij er, na gevangenneming en foltering, toch in slaagt het eiland naar de ondergang te brengen. Een van zijn privé beloningen is dan nog bovendien, dat hij met de — tegelijk met hem gevangen genomen — schone, welke slechts ,,schelpen zocht” in de omgeving van het eiland, de fatale dans ontspringt en in een bootje ontkomt, wellicht een veel betere toekomst tegemoet. Wegens een herhaald cynisch neerschieten van de tegenstander, maar ook om enkele lichtzinnige scènes, waarin de hoofdpersoon zich op zijn avonturentocht stort, moeten we voorbehoud maken voor volwassenen.

De KFC keurde de film C 1 (dwz voor volwassenen).

(uit: Limburgs Dagblad, 21 september 1963)

1 opmerking:

JW Pepper zei

Heel Boeiend!
Dit is erg leuk om te lezen.


© Bond Blog 2009 — 2024
Alle fotorechten voorbehouden aan Danjaq LLC. / Eon Productions, United Artists Co., MGM Studios, Columbia Pictures, 20th Century Fox Home Entertainment, Sony Pictures Inc., Universal Pictures